Nowe mieszkanie bez wkładu własnego?


Brzmi nierealnie, a jednak to prawda. Dzisiaj tj. 27 maja 2022 rusza kolejna edycja rządowego programu „Mieszkanie bez wkładu własnego”. Dzięki niemu będzie można liczyć na dofinansowanie do wymaganego przez banki kapitału początkowego przy zaciąganiu kredytu hipotecznego. Jakie są zasady programu i co trzeba zrobić, żeby z niego skorzystać? O tym dowiecie się z niniejszego artykułu. 

 

Zacznijmy od początku, aktualnie chcąc zaciągnąć kredyt hipoteczny na zakup mieszkania musimy posiadać tzw. wkład własny na poziomie 10-20% wartości kupowanej nieruchomości. Łatwo, więc obliczyć, że kupując mieszkanie o wartości ok. 400.000 zł potrzebujemy minimum 40.000 zł wkładu własnego. Podana kwota może nie jest zawrotna, ale często zdarza się, że jej wymóg mocno odsuwa zakup w czasie. Dla wielu z nas może być to bariera praktycznie nie do przeskoczenia. Stąd trudno się dziwić, że program cieszy się dużym zainteresowaniem.

Szczegółowe przepisy programu można znaleźć w ustawie o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym z dn. 01.10.2021 roku. Przepisy umożliwiają objęcie gwarancją części kredytu hipotetycznego, nie mniej niż 10% i nie więcej niż 20% wydatków na jaki zaciągnięty jest kredyt. Gwarancja zastępuje tym samym wymóg wniesienia wkładu własnego. Trzeba tu jednak wyraźnie zaznaczyć, że z gwarantowanego kredytu będą mogły skorzystać wyłącznie osoby posiadające zdolność kredytową i nie posiadające innej nieruchomości na własność. Wyjątek stanowią rodziny z co najmniej dwojgiem dzieci.

Zgodnie ze wspomnianą ustawą kredyt hipoteczny bez wkładu własnego będzie udzielany jeśli:

  • Dotyczy zakupu mieszkania lub domu, działki i budowy oraz wykończenia. Tutaj ustawodawca przewidział jeden warunek sine qua non cena nieruchomości nie może przekroczyć poziomu określonego w ustawie 
  • Okres kredytowania wynosi minimum 15 lat

Państwo za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego będzie gwarantować wkład własny nawet do 20%, do kwoty 100.000 zł. Należy tu jednak wyjaśnić, że wkład własny będzie nadal częścią kredytu, który należy spłacić tak, jak pozostałą jego część. Osoby kupujące na kredyt mieszkanie bez wkładu własnego nie otrzymają pięniędzy do „ręki” czy na rachunek bankowy. Kwota zostanie doliczona im do ogólnej kwoty zobowiązania. 

 

Rządzący w toku prac nad ustawą wprowadzili również limity cen za m2 mieszkania. W praktyce będzie to oznaczać, że będzie można zaciągnąć kredyt wyłącznie na zakup wybranych mieszkań, takich których nie przekroczy limitu określonego w ustawie. Takie rozwiązanie ma zabezpieczyć kupujących przed sztucznym zawyżaniem cen mieszkań. W przypadku nowych mieszkań cena za 1 m2 użytkowy lokalu nie może być większa od kwoty stanowiącej iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych oraz współczynnika 1,4.

Program skierowany jest między innymi do osób, które chcą mieć swoje pierwsze mieszkanie z rynku pierwotnego. Mogą z niego skorzystać zarówno single, pary, małżeństwa jak i rodziny z dziećmi. Wbrew zapowiedziom części polityków nie wprowadzono w ustawie żadnych ograniczeń wiekowych dla beneficjentów programu. Co ciekawe, wraz z powiększeniem rodziny, BGK pomoże w spłacie części gwarantowanego kredytu mieszkaniowego. Będzie to tzw. spłata rodzinna, która wyniesie przy urodzeniu drugiego dziecka 20 tys. zł, a po urodzeniu trzeciego i kolejnego 60 tys. zł.

Nowe rozwiązania wchodzą dzisiaj w życie. Dokładamy wszelkich starań, aby nasi Klienci mogli skorzystać z obowiązujących przepisów. Od teraz będzie można składać wnioski o kredyty z gwarancją wkładu własnego BGK w bankach, które zdecydują się je oferować. Listę takich banków można sprawdzić na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego.